چرا و چگونه

هنرمندان: 
هنرمندان: 

چنگیز:
عزیزم نمیدونم
چرا قلم تو دستم میخشکه
وقتی‌ عزیزم میاد ازم میپرسه
چرا جنگ رنگها - چرا مرگ مردها
چرا بچه تنها شده رفته بر باد

چرا هر چی‌ که داشتیم نابود شده
چرا ترویج صلح از ما دور شده
چرا تصویر صبح تو این غروب خزون
واسه مغزمون شکست قانون شده

چرا من میگیرم اصلحه دستم
چرا تو آهنگهام طرف جنگم
وقتی‌ که در واقع بر عکس نفسم
حرفم حساً و قلباً و مغزاً

چرا افکارمون غرق باتلاق
چرا اشعار خوب شده گنج نایاب
چرا شازده کوچولو فقط یه داستان
چرا پیدا نمیشه کرد یه شخصه دانا
بگو چرا

دیو:
سالها پرسیدم هنوز بدونه جواب
چه شبها تو فکرش چشمهام ندیدن خواب
آره عزیزم باهات درده دل دارم
چشم و گوش رو وا کن اگه بسته اند احیاناً

عقاید بند میان پشته مرزه بیان
حقایق تلخ و خالی از فرض و گمان
به دقایقی از وقتتون نیازمندم
با اجازه دارم ازتون یه چند تا سوال

چرا بینه ما آدمها فاصله است؟
از جنگ میونمون چرا کاسبند؟
همجواره حیوانهایه انسان نما
چرا دنیا شده مثله یه باغ وحش؟

چرا عهد و پیمان وقتی میشکنم؟
چرا بعضی از عشقهامون یک شبه اند؟
چرا یخهایه قطبه شمال آب شدن؟
جنگلها چرا تبدیل به خاک شدن؟

ولی چرا رو ول کن و به چگونه بچسب
چرا فایده نداره بذار نشونت بدم
و چند تا نمونه بگم تا که روشن شی
مثله خورشید تو آسمونه بدونه ابر

چرا جنگه میونمون میشه
چگونه میتونم صلح رو تو دنیا من ترویج کنم
چرا رابطه ها زشت اند
میشه چگونه باید روابطم رو من تعمیر کنم

چرا عهد و پیمانم رو میشکونم
میشه چگونه باید قولهام رو تضمین کنم
چرا یخهایه قطبه شمال آب شدن
یا که چگونه در جلوگیریش تاثیر کنم

باز هم تشریح کنم یا که بسته دیگه؟
نمیخوام گوشهاتون یه وقت خسته بشه
میگن چرا رو کاشتن ولی در نیومد
اون هم واسه خودش هست یه نوع درس دیگه

چونکه جواب چرا بی انتهاست
ولی راه حل چگونه دست شماست
چرا مال گوسفند چگونه چوپونه
ولی دامپروری بحث اش جداست

واست میگم بشنو از یه جادوگر
حرفی رو که میزنم بسپار به قلب
بپرس چگونه میتونی دیگه نپرس چرا
آتیش چرا رو چگونه خاموش کرد