6oMin Ahang

Vocalists: 
Vocalists: 
Vocalists: 
Vocalists: 
Vocalists: 
Vocalists: 

دیو: تـا الان بـایسـت بـشــنـاسـیـن
شیش تا آهنگ هر شیش تا بیست
هنوز لنگه اش هیچ جا نیست
ولی نشناختین هم هیچ اشکال نیست

معرفی کنم حظورتون جادوگران
دست رو فرمون دنده یک و پا روی گاز
میاریم دل رو ما روی فاز
اونم عمدتاً تقصیر قافیه هاست

که بند میکنن میبینی گوشهات شدن غافل
وقتی میشنونن یه کاره متفاوت
آره داغـــــــه دال یـــــه واوه
فکر نکن کم میارم اشتباهه

گرم شد موتور راه افتاد
پا گذاشتم باز میون گفتار
مینویسم حقیقت رو به خون خودکار
مست میشی میشنوی بدونه ودکا

آره اینجوره قدرته جادوی من
با نوره دل میشکونم بازوی شب
مثه فانوس و شمع
تا که بگیرن بقل حسودها زانوی غم

میکروفون دستمه
جر و بحث فلسفه
جدی و مسـخره
کاره دله مــــاســــت

--هوک--
شیشمین آهـــــنــگ - با رفقهــــا جــمــــع
جادوگر از خشته اول تا بـیـنـهـــا یـــــــت
شیشمین آهـــــنــگ - بخونین بــا مــــــــن
از اول در صدره جدول هستیم تـا آخــــر
--

اوین:
ببین این همه حرف روی تیک تیک زدیم
واست آهنگای موزون ریتمیک زدیم
روش حرفهای خوشگل شیک میک زدیم
کارها داغ بود ما هم یهو شیشلیک زدیم

تا که بره توی رگ نوش جونت
تا که بشه حل رپ توی خونت
جادو بشی و هرشب توی خونه
اوین بیاد و بده حبس رو نشونت

یه لحظه نمیکنیم مکثش رو
هر کی دست بده ما میگیریم دستش رو
آره میریم بالا چون بلدیم رسمش رو
بدخواها جعلین ما میسازیم اصلش رو

آره مثل همین شیش کار که
مثل سنگ زدیم شیکستیم شیشه ها رو
سندش پیش ماست علنیه نیست راز
خودت بیا ببین چطور طرفدارها واسه کارها میان پیشباز

انقد داغیم جزغاله شد خورشید
تب داره ویروسیه
این خط و نشون منه برد مال ماست
چون شیش سمبل پیروزیه

جادوگران بالاترینه داری میبینی
که پرچم رو بیشتر از شیش ساله زدیم
شیش نفری گاز میدیم میریم جلو
شیش فرمان رفت موند شیش تای بعدی

امین:
شيشمين آهنگ، بگو آهن
كارها همه محكم خودت بشو داور
فاز بد نداريم، شاخ بشه خرابيم
روىِ كلش، ولى بچه است
ميخواد معروف بشه ميگه نعشه است
دست بزنيد واسش كه من
شستم رو گزاشتم واسش
ميـــكروفن رو ديگه ميك نزنه
من اترنتيم بگو بيك نزنه
من قاتل مرگم، با سعيد و بهمن
برگشتم جادو كنم بقيه پشمن
شيش تا رفت و شيش تا مونده
ببين كلمات رو چطورى رو بيت خوابونده
بيست جا مغزم تكست جامونده
تا تو بيت رو ول كنى امين ورسها خونده
باز كلم داغ شده
قلم راست شده
انگار وقت كلنجار شده
با فكر و مغز راه هدف باز شده
باز هم جمع كن تو هى طرفدار دورت
گنده ام اما حاشيه ندارم
راهم رو صاف ميرم و نه زاويه ندارم
هستن خيليها اما فايده ندارن
اونها درگير منن من رو قافيه سوارم

سعید:
گوش کن حاجی اینجا جات نیستش
من بالارو خواستم با ریسکش
شیش سال که هیچ ٦٠ سال هم پیشکش
نمیرسی بهم نه نمیرسی بهم
من دیگه رد دادم بد و
شده اخلاقم سگ
من رو میخوان بیست چهاری
ولی من فقط واسه شب
دوباره وقتش رسیده که مغزها رو بگام
به اسکلای فیک بگو از الان بپان

یمین:
کار ما همه چی‌ توشه آره ما قاطی‌ پاتی کاریم
عظمت داریم عجیب حاجی ما مثل واتیکانیم
کلمه‌ها مثل ماهی‌ و ما نوک پلیکانیم
گنگ مثل خود منفی‌ زیر رادیکالیم

ماها سفله می‌کنیم، سر و دست ما میبریم
حسرت دیروز و غم فردا می‌خوریم
شما سجده می‌کنین، ماها نکته میبینیم
یهو عقده میگیرین هم رو کشته می‌بینین

ماها واسه هم نون توی سفره میگیریم
ولی‌ وقتش واسه هم مفت نمیرینیم
مثل فضله میپاشی بیرون کارهایی که خیطه
ده تا کار دادیم و صد تا هم تو ادیته

دست مشغول رول وید و مغز روی بیت و
تو هم سرت دائم لایه پایه داف سوئدیته
شیش دنگ رپ، مال تو و فنت
آره سندش رو بردار و برو بذار درت

ولی‌ باز میشنوی از ماها دورو ورت
مثل ششصد و شصت تا پتک توی سرت
شیش تا ببر که تو بیشه کمینه
مثل نوار قرمزی که دور زمینه

دندون روی گوشت یه فشار فاتحه
آخه ببره داش اگه حتا پیر شه همینه ، آاه...

--هوک--
شیشمین آهـــــنــگ - با رفقهــــا جــمــــع
جادوگر از خشته اول تا بـیـنـهـــا یـــــــت
شیشمین آهـــــنــگ - بخونین بــا مــــــــن
از اول در صدره جدول هستیم تـا آخــــر
--

افواز:
زیادی میکپی ریتالین میزنی‌
بیکاری بی‌ دلیل میخنده بی‌مزه
میرقصه بی‌جنبه می‌چرخه میارزه
سیکس پک شیکمه دیس باک میگه که

میزد هد بی ‌کله میشم چت
این هفته ریدم بهت این ‌دفعه بد جوری
دیدمت بیننده من بودی
آره شکی‌ نیست با من درگیری

ولی‌ هر بار میبینیم تو در میری
چرا ترسیدی پسر جوگیری چقد
بد ریدی به رپ برو گمشو دیگه چیزی نگو
فقط خدا رو شکر کن که نیستی‌ پهلوم

چه خبر الو به نظرت افو
یه نفره زده به تیپ دشمن
میتونه به ضررش
بزندش یه کلمه

توی اتوبان میگازم یه طرف
میاد به طرفت زد بهت صدمه
کارت به چپمه نگات به عقبه
من قدم بلنده بغلم کنن هی‌